Titebond – 木工膠 (DIY Ukulele 用)

之前朋友問Titebond的木工膠水在那裡買,因是年半前的事,我只記得去舖頭那條路怎樣走,忘了地址和舖名,又唔想走轉觀塘… 突然醒起… 呢個世界上有樣野叫google map,所以在地圖上幫她走了轉,找來舖名、地址和電話,幫你打電話問過,大桶細支都有,祝你好運!砌好記得send張相過我睇!^^

明興五金建築材料

九龍, 觀塘, 通明街70號 G樓 電話號碼: 23441908

#史提芬 #木工膠 #ukulele #尤克里里 #泰特邦 #尤克利利 #和弦 #自製 #烏克麗麗 #diy #diy #titebond #uke

Recent Posts