L-O-V-E LOVE - Nat King Cole

一首經典的情歌,不多的和弦,啱用就打握時間練習啦!😂 當中的D7和C#dim7是我習慣的按法,給參考。Recent Posts